PLUG SOS (PRJ45SOS-XX)

Model: PRJ45SOS-XX

How to Order

PRJ45SOS-XX

XX: Color -  

TR = Transparent                    
RD = Transparent Red                    
OR = Transparent Orange                  
YL = Transparent Yellow
GN = Transparent Green       
BL = Transparent Blue                    
PU = Transparent Purple                    
BK = Transparent Black